112

Visą parą

Pranešimas apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

2024-01-30

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T11-39 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą, prijungiant prie viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas viešųjų įstaigų Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro ir Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga:

 – viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės  sveikatos priežiūros centras; juridinio asmens kodas 163537566; buveinės adresas: Tilto g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga:

 – viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, juridinio asmens kodas 163530625, buveinės adresas: Tilto g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

 

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, viešąją įstaigą Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės, kurios pavadinimas po reorganizavimo – viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras.

Nuo 2024 m. birželio 1 d. visos reorganizuojamos įstaigos VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, įstaigų interneto svetainėse (https://www.gsc.lt/, https://www.gargzdul.lt/) bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami interneto svetainėse https://www.gsc.lt/https://www.gargzdul.lt/.

Reorganizacijos sąlygų aprašas