112

Visą parą

Vykdomi projektai

PROJEKTAS „MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS ĮRANGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ NR. 09-010-P-0055

          

Projektas „Mobilios komandos aprūpinimas įranga Klaipėdos rajono savivaldybėje“ Nr. 09-010-P-0055 yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdytojas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, administruojančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektu sprendžiamos problemos: VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras teikia slaugos paslaugas pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę, siekiant kuo geresnės ligonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, stengiantis sumažinti ligonio socialinę izoliaciją, susijusią su ligos progresavimu, nerimą ir baimę.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) apima įvairias procedūras, nuo kraujo spaudimo matavimo iki vaistų vartojimo priežiūros, priklausomai nuo paciento sveikatos būklės ir poreikių. Tai suteikia pacientams galimybę likti namuose ir gauti priežiūrą, vengiant stacionaraus gydymo. ASPN paslaugų kokybė tiesiogiai priklauso nuo turimos specializuotos įrangos: mobilių kraujo spaudimo ir pulsų matuoklių, infuzinių pompų ir intraveninių kateterių ir kt.

Galutinis tikslas investuojant, t. y. įsigyjant naujus bei atnaujinant esamus įrenginius, yra siekis užtikrinti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tiems, kuriems reikalinga pagalba, pagerinti sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą ir sumažinti išlaidas bei pagerinti pacientų gyvenimo kokybę.

Projekto tikslas – Ambulatorinės slaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. birželio 27 d. iki 2025 m. vasario 28 d.

Suplanuotos projekto veiklos (poveiklės):

  1. Veikla: Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis.

            1.1. Poveiklė – Mobilios komandos aprūpinimas darbui reikalingomis priemonėmis ir įranga.

Suplanuoti rezultatai: medicinine ir kita įranga bus aprūpinta 1 Klaipėdos rajono ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikianti mobili komanda.

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE DIEGIAMAS ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIS

Netinkamas elgesys su vaikais yra viena iš visuomenės sveikatos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, trys iš keturių vaikų, kurių amžius nuo 2 iki 4 metų, reguliariai patiria fizines bausmes ar psichologinį smurtą iš tėvų ar globėjų. Viena iš penkių moterų ir vienas vyras iš trylikos teigia, kad buvo seksualiai išnaudojamas kūdikystėje ir vaikystėje. Vaikai, patyrę smurtą ir nepriežiūrą šeimoje, suaugę patys taip pat yra labiau linkę smurtauti. Netinkamas elgesys su vaikais sukelia plataus spektro pasekmes vaiko kasdieniam funkcionavimui ir raidai, kurios pasireiškia ir jau suaugusio žmogaus gyvenime bei turi socialines pasekmes bendruomenei, tokias kaip: pablogėjęs šeimų funkcionavimas, pasyvumas darbo rinkoje, socialinių įgūdžių stoka.

Pasinaudojant „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ programa buvo sukurtas Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis, kuris projekto įgyvendinimo metu diegiamas ir Klaipėdos rajono savivaldybėje. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimų lankymo specialistė Aida Greivienė, baigusi specialius mokymus, įgijusi „minkštųjų“ kompetencijų, kurios leidžia suteikti pirminę prevencinę intervenciją šeimoms, turinčioms rizikos veiksnių, lankosi 25-iose šeimose, kuriose teikia paramą, gerina besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikui sulauks 2 metai, teikia aukštos kokybės paslaugas, padėsiančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaiku iki 2 metų gerovę.

Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. gruodžio 27 d. iki 2024 m. balandžio 30 d.

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio diegimas yra sėkmingas būdas padėti šeimoms įveikti iššūkius ir užtikrinti vaikų gerovę. Svarbu nuosekliai tobulinti šį modelį, atsižvelgiant į šeimų ir specialistų įžvalgas ir pastebėjimus, siekiant užtikrinti efektyvų ir tvarų jo veikimą.

INFORMUOJAME, KAD KLAIPĖDOS RAJONE ĮGYVENDINAMAS ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIS.

 

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio diegimas Klaipėdos rajone

Projekto kodas: LT03-2-SAM-K03-010

Projekto pradžia: 2021-12-27

Projekto pabaiga: 2024-04-30

Projekto tikslas - prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumu mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto uždavinys - teikti paramą ir pagerinti besilaukiančiu mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metu amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padėsiančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaiku iki 2 metu gerovę.

Pasinaudojant „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ programa buvo sukurtas Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelis, kuris projekto įgyvendinimo metu bus diegiamas Klaipėdos rajono savivaldybėje. Šeimų lankymo specialistas, baigęs specialius mokymus, įgijęs „minkštųjų“ kompetencijų, kurios leidžia suteikti pirminę prevencinę intervenciją šeimoms, turinčioms rizikos veiksnių, lankysis 25 – iose šeimose, jų namuose iki pat projekto pabaigos. Taip pat projekto metu bus įsigyjamos paslaugoms teikti būtinos priemonės ir įranga.

Netinkamas elgesys su vaikais yra viena iš visuomenes sveikatos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, trys iš keturių vaiku, kuriu amžius nuo 2 iki 4 metu, reguliariai patiria fizines bausmes ar psichologinį smurtą iš tėvų ar globėjų. Viena iš penkių moterų ir vienas vyras iš trylikos teigia, kad buvo seksualiai išnaudojamas kūdikystėje ir vaikystėje. Vaikai, patyrę smurtą ir nepriežiūrą šeimoje, suaugę patys taip pat yra labiau linkę smurtauti. Netinkamas elgesys su vaikais sukelia plataus spektro pasekmes vaiko kasdieniam funkcionavimui ir raidai, kurios pasireiškia ir jau suaugusio žmogaus gyvenime bei turi socialines pasekmes bendruomenei, tokias kaip: pablogėjęs šeimų funkcionavimas, pasyvumas darbo rinkoje, socialinių įgūdžių stoka. Perinatalinis laikotarpis yra geriausias laikas pradėti kurti palankią aplinką kūdikiui bei šeimai. Teikdami paslaugas perinataliniu laikotarpiu siekiame sėkmingai pereiti ši lemiama gyvenimo periodą, ir suteikti jaunoms motinoms reikalingą rūpestingą pagalba ir patarimus.

Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ lėšomis.

Pasiekti rezultatai:
2022 m. kovo 9 d. vyko įvadinis projekto viešinimo renginys. Šiuo metu paslaugos teikiamos 25-ioms šeimoms, gyvenančios Klaipėdos rajone. Projekto metu įsigyta 90 proc. suplanuotų priemonių, tarp kurių - automobilis. Iki 2022 m. pabaigos bus įsisavinta 39 tūks. Eur. iš numatytų 91,9 tūks.