112

Visą parą

Apie mus

sveikatos priežiūros CENTRAS

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras (Gargždų PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos pirminės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, veiklą pradėjusi nuo 1997 m. spalio 1 d., Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu reorganizavus Klaipėdos rajono centrinę ligoninę.

Įstaiga gyventojams teikia visas pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai priskirtas valstybės laiduojamas (nemokamas) paslaugas, nustatyta tvarka įrodžiusiems teisę jas gauti, bei kai kurias valstybės ar savivaldybės teisės aktais leidžiamas mokamas paslaugas.

  • Šiuo metu:įstaigą sudaro 8 struktūriniai padaliniai, iš kurių 6 teikiantys šeimos gydytojo komandos kompetencijai priskirtas ambulatorines paslaugas, 1 – greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir 1 – psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.
  • įstaiga teikia:
    1. šeimos gydytojo kompetencijai priskirtas paslaugas – prisirašiusiems prie įstaigos gydytojų apie 26900 (apie 51 proc.) Klaipėdos rajono gyventojų;
    2. psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – prisirašiusiems prie visų rajono pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų virš 40800 (apie 78 proc.) Klaipėdos rajono gyventojų;
    3. greitosios medicinos pagalbos paslaugas – virš 46000 (apie 90 proc.) Klaipėdos rajono gyventojų, išskyrus Klaipėdos priemiesčio gyventojus.

MISIJA: Organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos rajono gyventojams.

VIZIJA: Geriausius esamo laiko standartus ir gyventojų lūkesčius pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai atitinkanti įstaiga.

APLENK LIGĄ